Disse sider kan benytte cookies, selvom jeg ikke helt ved hvor. Nok ved login.

HVis det skræmmer dig, så skynd dig væk.

Klik på den grønne plet for at få dette til at gå væk.

Udskriv
 
Inspirerede tale om problemet ved at stole for blindt på eksperter, hvor det giver risiko for at man ikke bruger sig egen sunde fornuft.
Eksperter tager fejl, og forskning viser at når vi lytter til noget, som vi antager er eksperter, så slår vores egenvurdering fra. Det er skadeligt i beslutningsprocesser, da der så ikke anvendes en åben, grundig analyse.
Hun opfordrer til at benytte et bredere ekspertbegreb og demokratisering af beslutninger.
Noreena Hertz: How to use experts -- and when not to
 

Read more http://masolv.blogspot.com/2014/08/en-ekspert-dekonstruerer-ekspertvlde.html